„A2” (motorkerékpár 35 KW, 0.2 kw/kg, teljesítmény sajáttömeg arány)  képzésről

A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltétele:

  • 17, 5 életév betöltése,
  • Orvosi alkalmassági igazolás (1.fokú, 1.csoportú)
  • Minimum 8.általános iskolai végzettség
  • Jelentkezési lap kitöltése, aláírása.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le, a KRESZ vizsga két évig érvényes. A tanfolyam kezdetétől 9 hónapon belül vizsgázni kell, 1 éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, különben új tanfolyammal lehet csak folytatni.

Az egyes tantárgyak minimális óraszámai:

  • KRESZ: 14 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
  • Járművezetés elmélete: 4 óra

Az órák időtartama 45 perc. Az órák általában heti 3 alkalommal, 4 órás foglakozásokban zajlanak. Meghallgatásuk után kerülhet sor a KRESZ vizsgára (min. 17 és ¾ év betöltése után ), ami számítógépen történik.. 55 kérdésesből, 75 pontot lehet elérni.

Ebből maximum 10 hibapont lehet.

Csak sikeres KRESZ vizsga után kezdődhet meg a vezetés.

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását.

A vezetési órák időtartama 50 perc.

A tanfolyam költségei:                                            

elmélet

KRESZ

Gyakorlat közúti elsősegély nyújtás
alapoktatás

6 óra

főoktatás

10 óra

Tanfolyam 50.000 Ft                     170.000 Ft 15.000 Ft
Vizsga 10.500 Ft 9.000 Ft 24.000 Ft 18.000 Ft

A gyakorlati oktatás (a pótóra) óradíja: 10.000 Ft.

Fogyasztóvédelmi mutatószámok: 2021. 2. negyedév: VSM: Elmélet 85.71%; Forgalom – ; ÁKÓ:123.13% ; KK: 143.204 Ft.


Az elméleti oktatás díját az elméleti tanfolyam alatt, a gyakorlati oktatást (amely minimum 16 óra és 240 km) a vezetés megkezdése előtt, az autósiskolában kell rendezni. A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt 2 héttel. A közúti elsősegély tanfolyam díját az oktatás megkezdése előtt, vizsgadíját a tanfolyam ideje alatt kell fizetni.  Fizetés módja készpénzben, az autósiskolában.

Felmentést kap közúti elsősegély tanfolyam alól az, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, ezt a tanfolyamot már elvégezte és igazolja, valamint 1984.január 1. utáni érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A gyakorlati oktatást az autósiskola szervezi és biztosítja a tanulónak.

A tanulónak joga van  a tanfolyam bármely szakaszában kérni az áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatást kell megfizetni. Áthelyezését az Autósiskolától kérheti.

A tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az Autósiskolához,

vagy a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., Tel.: +36 52 502-105, Email: hajdu@kavk.hu . Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológia Minisztérium, 1011 Bp., Fő út 44-50., 1440 Budapest Pf1.

Hozzánk áthelyezővel érkező tanulók egyszeri  regisztrációs díja: 10.000 Ft.

A tanfolyamok megnyitójáról és annak kezdési időpontjáról a www.gozeroautosiskola.hu oldalon, vagy telefonon (52/74-80-74) érdeklődhetnek.

Helyszín: 4026 Debrecen, Bethlen utca 42.