D” kategóriás (Autóbusz) képzésről

A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltétele:

  • 20,5 életév betöltése, (külföldön 24 évesen vezethet)
  • „B”, „C”, kategóriás vezetőengedély
  • Orvosi alkalmassági igazolás (1.fokú, 2.csoportú) (jogosítvány fénymásolat)
  • Minimum 8.általános iskolai végzettség
  • Jelentkezési lap kitöltése, aláírása.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le, a KRESZ vizsga két évig érvényes. A tanfolyam kezdetétől 9 hónapon belül vizsgázni kell, 1 éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, különben új tanfolyammal lehet csak folytatni.

 

Az egyes tantárgyak minimális óraszámai:

  • KRESZ: 8 óra
  • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
  • Járművezetés elmélete: 6 óra
  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés: 8 óra

Az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák meghallgatása után kerül sor az elméleti vizsgára (min. 23 és ¾ év ), ami számítógépen történik.. KRESZ: 25 kérdésből elérhető 35 pont, ebből 30 ponttal sikeres.  Sikeres elméleti vizsga után kezdődhet meg a vezetés.

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását.

A vezetési órák időtartama 50 perc. Kötelező minimum óraszám: 30 óra, minimum km.: 168 km.

A tanfolyam költségei:                                            

elmélet

KRESZ

Szü.

gyakorlat Öszz
Gyak vezetés  min: 30 óra

10.000 Ft/ó

BÜ. pótóra
Tanfolyam 50.000 Ft 300.000 Ft 15.000 Ft 10.000Ft/ó. 365.000Ft
Vizsga 4.600 Ft 22.000 Ft 4.400 Ft 31.000 Ft

A tanulónak joga van  a tanfolyam bármely szakaszában kérni az áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatást kell megfizetni. Áthelyezését az Autósiskolától kérheti.

A tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az Autósiskolához,

vagy a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., Tel.: +36 52 502-105, Email: hajdu@kavk.hu . Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológia Minisztérium, 1011 Bp., Fő út 44-50., 1440 Budapest Pf1.

A tanfolyamok megnyitójáról és annak kezdési időpontjáról a www.gozeroautosiskola.hu oldalon, vagy telefonon (52/74-80-74) érdeklődhetnek.

Helyszín: Debrecen-Apafa u. 3.