„AM” kategóriás (moped) képzésről

A tanuló tanfolyamra történő beiskolázásának feltétele:

  • 13, 5 életév betöltése,
  • Jelentkezési lap kitöltése, aláírása.

A tanuló a vizsgáit az első sikeres KRESZ vizsga időpontjától két éven belül teheti le, a KRESZ vizsga két évig érvényes. A tanfolyam kezdetétől 9 hónapon belül vizsgázni kell, 1 éven belül sikeres KRESZ vizsgát kell tenni, különben új tanfolyammal lehet csak folytatni.

Az egyes tantárgyak minimális óraszámai:

  • KRESZ: 12 óra
  • Járművezetés elmélete: 4 óra

Az órák időtartama 45 perc. Az órák általában heti 3 alkalommal, 4 órás foglakozásokban zajlanak. Meghallgatásuk után kerülhet sor a KRESZ vizsgára (min. 13 és ¾ év betöltése után ), ami számítógépen történik.. 25 kérdésesből, 35 pontot lehet elérni.

Ebből maximum 5 hibapont lehet.

Csak sikeres KRESZ vizsga után kezdődhet meg a vezetés.

Elméleti foglakozásról az esetleges hiányzását a tanuló, az elméleti oktatóval egyeztetheti, és beszéli meg a hiányzó tananyag pótlását.

A vezetési órák időtartama 50 perc.

A tanfolyam költségei:                                            

elmélet

KRESZ

Gyakorlat közúti elsősegély nyújtás
alapoktatás

4 óra

főoktatás

6 óra

Tanfolyam 30.000 Ft                     80.000 Ft 10.000 Ft
Vizsga 4.600 Ft 3 600 Ft 3 600 Ft 8.200 Ft

Fogyasztóvédelmi mutatószámok: 2021. 3. negyedév: VSM: Elmélet – Forgalom – ; ÁKÓ: – ; KK: 110.000 Ft


Az elméleti oktatás díját az elméleti tanfolyam alatt, a gyakorlati oktatást (amely minimum 10 óra és 100 km) a vezetés megkezdése előtt, az autósiskolában kell rendezni. A vizsgadíjakat az aktuális vizsgák előtt 2 héttel. A közúti elsősegély tanfolyam díját az oktatás megkezdése előtt, vizsgadíját a tanfolyam ideje alatt kell fizetni.  Fizetés módja készpénzben, az autósiskolában.

Felmentést kap közúti elsősegély tanfolyam alól az, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik, ezt a tanfolyamot már elvégezte és igazolja, valamint 1984.január 1. utáni érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

A gyakorlati oktatást az autósiskola szervezi és biztosítja a tanulónak.

A tanulónak joga van  a tanfolyam bármely szakaszában kérni az áthelyezését másik autósiskolához. A tanulóáthelyezés díjtalan, csak az addigi szolgáltatást kell megfizetni. Áthelyezését az Autósiskolától kérheti.

A tanulónak bármilyen problémája adódik a tanfolyam elvégzésével kapcsolatban, akkor az Autósiskolához,

vagy a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Kelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46., Tel.: +36 52 502-105, Email: hajdu@kavk.hu . Felügyeleti szerv: Innovációs és Technológia Minisztérium, 1011 Bp., Fő út 44-50., 1440 Budapest Pf1.

Hozzánk áthelyezővel érkező tanulók egyszeri  regisztrációs díja: 10.000 Ft.

A tanfolyamok megnyitójáról és annak kezdési időpontjáról a www.gozeroautosiskola.hu oldalon, vagy telefonon (52/74-80-74) érdeklődhetnek.

Helyszín: 4026 Debrecen, Bethlen utca 42.